$2.55T
总市值
$47.05B
总容积
BTC 51.91%     ETH 14.58%
比特币主导

国家/地区:澳大利亚,交易所:ASX ,指数市场 - 报价与价格

指数价格、趋势和24小时变化列表
澳大利亚 (45)
ASX (45)
名称 名称 价格 价格 24h%
7d chart
24h% & 7d
交易量 交易量 低24小时 高24小时 成分 交易量
名称 名称 价格 价格 24h%
7d chart
24h% & 7d
交易量 交易量 低24小时 高24小时 成分 交易量
{{ item.name }} {{ item.symbol }} {{ item.price }} {{ item.price_usd }}
{{ item.change_pct }}
{{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} {{ item.low }} {{ item.low_usd }} {{ item.high }} {{ item.high_usd }} {{ item.components_count }} {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }}
S&P/ASX MIDCAP50 AXMD 9690.7 AUD 6413.86 USD
-1.25
9690.7 AUD 6413.86 USD 9815.2 AUD 6496.26 USD
S&P/ASX 200 Cons Disc AXDJ 3532.1 AUD 2337.75 USD
-1.23
3519.8 AUD 2329.6 USD 3586.2 AUD 2373.55 USD
S&P/ASX 200 Energy AXEJ 10130.3 AUD 6704.81 USD
-1.36
10115.8 AUD 6695.21 USD 10269.6 AUD 6797.01 USD
S&P/ASX 200 Info Tech AXIJ 2239 AUD 1481.9 USD
-3.05
2239 AUD 1481.9 USD 2309.5 AUD 1528.56 USD
S&P/ASX 200 Materials AXMJ 18581.2 AUD 12298.1 USD
+0.39
18509.7 AUD 12250.78 USD 18634 AUD 12333.05 USD
S&P/ASX 200 Communication AXTJ 1510.4 AUD 999.67 USD
-0.99
1510.4 AUD 999.67 USD 1526.5 AUD 1010.32 USD
S&P/ASX 200 EQUAL WEIGHT AXEW 1886.5 AUD 1248.59 USD
-1.2
1886.5 AUD 1248.59 USD 1909.4 AUD 1263.75 USD 177
S&P/ASX 200 INVERSE DAILY AXIN 433.3 AUD 286.78 USD
+0.88
429.4 AUD 284.2 USD 433.5 AUD 286.92 USD
S&P/ASX 200 Buy Write AXBW 135348.2 AUD 89581.18 USD
-4.74
135348 AUD 89581.04 USD 135348.2 AUD 89581.18 USD
S&P/ASX Dividend Opps AXDI 1671.1 AUD 1106.03 USD
-0.26
1669.8 AUD 1105.17 USD 1677 AUD 1109.93 USD
S&P/ASX 200 Fin-x-Prop AXXJ 8220 AUD 5440.47 USD
-0.67
8194.5 AUD 5423.59 USD 8275.1 AUD 5476.93 USD
S&P/ASX 50 AFLI 7667.6 AUD 5074.86 USD
-0.73
7660.8 AUD 5070.36 USD 7730.3 AUD 5116.35 USD 52
ALL ORDINARIES AORD 8082.3 AUD 5349.33 USD
-0.83
8079.5 AUD 5347.48 USD 8153 AUD 5396.12 USD 500
S&P/ASX VIX Settlement AOXVI 18.03 AUD 11.93 USD
0
18.03 AUD 11.93 USD 18.03 AUD 11.93 USD
S&P/ASX 20 ATLI 4389.9 AUD 2905.49 USD
-0.54
4384.3 AUD 2901.78 USD 4418.7 AUD 2924.55 USD 21
S&P/ASX 100 ATOI 6562.8 AUD 4343.64 USD
-0.8
6558.7 AUD 4340.92 USD 6620.5 AUD 4381.83 USD 106
S&P/ASX ALL AUSTRALIAN 50 AXAF 7723.4 AUD 5111.79 USD
-0.77
7716.7 AUD 5107.35 USD 7789.8 AUD 5155.73 USD 53
S&P/ASX ALL AUSTRALIAN 200 AXAT 7821.4 AUD 5176.65 USD
-0.85
7817 AUD 5173.74 USD 7892.2 AUD 5223.51 USD 218
S&P/ASX 200 BANKS AXBK 3084.3 AUD 2041.37 USD
-0.37
3071.6 AUD 2032.96 USD 3095.8 AUD 2048.98 USD
S&P/ASX 200 EQ WEIGHT AXAE 1243.6 AUD 823.09 USD
-1.96
1243 AUD 822.69 USD 1268.4 AUD 839.5 USD 19
S&P/ASX 200 EMERGECOTR AXET 3317.7 AUD 2195.84 USD
+0.13
3300.2 AUD 2184.26 USD 3318 AUD 2196.04 USD
S&P/ASX Emerging Companies AXEC 2239.3 AUD 1482.1 USD
+0.13
2227.5 AUD 1474.29 USD 2239.5 AUD 1482.23 USD
S&P/ASX 200 Financials AXFJ 7370 AUD 4877.89 USD
-0.67
7347.1 AUD 4862.73 USD 7419.4 AUD 4910.58 USD
S&P/ASX FRANKED DIV AXFD 1764.6 AUD 1167.91 USD
0
1760.7 AUD 1165.33 USD 1767.4 AUD 1169.77 USD
S&P/ASX 200 Health Care AXHJ 42736.5 AUD 28285.46 USD
-2.27
42735.3 AUD 28284.66 USD 43727.2 AUD 28941.16 USD
S&P/ASX All Ords Gold AXGD 7775.4 AUD 5146.2 USD
-1.25
7770.2 AUD 5142.76 USD 7874.9 AUD 5212.06 USD
S&P/ASX 200 AXJO 7814.4 AUD 5172.02 USD
-0.85
7810.3 AUD 5169.3 USD 7885.1 AUD 5218.81 USD 221
S&P/ASX 200 RESOURCES AXJR 6015.6 AUD 3981.47 USD
+0.26
6000.1 AUD 3971.21 USD 6035.8 AUD 3994.84 USD
S&P/ASX 300 AXKO 7764.3 AUD 5138.86 USD
-0.83
7760.4 AUD 5136.28 USD 7832.7 AUD 5184.13 USD 331
S&P/ASX 200 Leverage Daily AXLD 1445.5 AUD 956.71 USD
-1.71
1444 AUD 955.72 USD 1471.9 AUD 974.19 USD
S&P/ASX 300 Metal & Mining AXMM 6122.2 AUD 4052.02 USD
+0.71
6079 AUD 4023.43 USD 6140.5 AUD 4064.13 USD
S&P/ASX 200 Industrials AXNJ 6834.7 AUD 4523.6 USD
-1.08
6834.7 AUD 4523.6 USD 6909.4 AUD 4573.04 USD
S&P/ASX 200 Net Total Rtn AXNT 94059.5 AUD 62253.95 USD
-0.85
94010.1 AUD 62221.26 USD 94910.9 AUD 62817.46 USD 177
S&P/ASX 200 Inverse Daily AXNV 43 AUD 28.46 USD
+1.65
42.3 AUD 28 USD 43.1 AUD 28.53 USD
S&P/ASX 200 A-REIT AXPJ 1679.4 AUD 1111.52 USD
-1.75
1677.5 AUD 1110.27 USD 1709.3 AUD 1131.31 USD
S&P/ASX 200 REAL ESTATE AXRE 3693.4 AUD 2444.5 USD
-1.76
3690.4 AUD 2442.52 USD 3759.5 AUD 2488.25 USD
S&P/ASX SMALL ORDINARIES AXSO 3043.6 AUD 2014.43 USD
-1.03
3043.3 AUD 2014.23 USD 3075.3 AUD 2035.41 USD 233
S&P/ASX 300 SH YIELD AXSY 1730.1 AUD 1145.08 USD
-0.58
1730.1 AUD 1145.08 USD 1743.7 AUD 1154.08 USD 39
S&P ASX ALL TECHNOLOGY AXTX 3045.2 AUD 2015.49 USD
-2.07
3045 AUD 2015.36 USD 3110.7 AUD 2058.84 USD 63
S&P/ASX 200 Cons Staples AXSJ 11864.5 AUD 7852.6 USD
-0.57
11853.2 AUD 7845.13 USD 11945.9 AUD 7906.48 USD
S&P/ASX 200 Utilities AXUJ 9012.8 AUD 5965.19 USD
-1.27
9012.8 AUD 5965.19 USD 9129.8 AUD 6042.62 USD
S&P/ASX 200 VIX INDEX AXVI 11.42 AUD 7.56 USD
+2.23
10.71 AUD 7.09 USD 11.8 AUD 7.81 USD
VANECK AU EMRES EIN AYMVE 38.38 AUD 25.4 USD
-1.25
38.38 AUD 25.4 USD 38.88 AUD 25.73 USD
SPDR SMALL ORDS EIN AYSSO 14.13 AUD 9.35 USD
-1.03
14.13 AUD 9.35 USD 14.28 AUD 9.45 USD
VANECK AU RES EIN AYMVR 37.86 AUD 25.06 USD
-0.16
37.82 AUD 25.03 USD 38.02 AUD 25.17 USD