$2.56T
总市值
$47.23B
总容积
BTC 51.92%     ETH 14.59%
比特币主导

国家/地区:日本,交易所:Osaka ,指数市场 - 报价与价格

指数价格、趋势和24小时变化列表
日本 (8)
Osaka (8)
名称 名称 价格 价格 24h%
7d chart
24h% & 7d
交易量 交易量 低24小时 高24小时 成分 交易量
名称 名称 价格 价格 24h%
7d chart
24h% & 7d
交易量 交易量 低24小时 高24小时 成分 交易量
{{ item.name }} {{ item.symbol }} {{ item.price }} {{ item.price_usd }}
{{ item.change_pct }}
{{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} {{ item.low }} {{ item.low_usd }} {{ item.high }} {{ item.high_usd }} {{ item.components_count }} {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }}
Nikkei JAPAN 1000 N1000 2357.74 JPY 15.92 USD
0
2348.68 JPY 15.85 USD 2359.43 JPY 15.93 USD
Nikkei 225 N225 38787.38 JPY 261.83 USD
-0.34
38539.56 JPY 260.15 USD 38842.49 JPY 262.2 USD 220
Nikkei 300 N300 587.41 JPY 3.97 USD
+0.28
582.16 JPY 3.93 USD 587.92 JPY 3.97 USD 281
Nikkei 500 N500 3363.41 JPY 22.7 USD
-0.2
3353.56 JPY 22.64 USD 3372.85 JPY 22.77 USD
Nikkei 500 Steel NG12.OS 337.21 JPY 2.28 USD
+1.05
333.72 JPY 2.25 USD 337.35 JPY 2.28 USD
Nikkei 500 Pulp & Paper NG06.OS 358.33 JPY 2.42 USD
-1.19
354.05 JPY 2.39 USD 364.03 JPY 2.46 USD
Nikkei 500 Petroleum NG09.OS 1582.98 JPY 10.69 USD
+1.42
1562.38 JPY 10.55 USD 1584.43 JPY 10.7 USD
Nikkei 500 Automobiles & Auto P NG17.OS 4555.55 JPY 30.75 USD
+0.9
4497.22 JPY 30.36 USD 4556.51 JPY 30.76 USD