$2.45T
总市值
$110.55B
总容积
BTC 49.74%     ETH 16.76%
比特币主导

国家/地区:瑞士,指数市场 - 报价与价格

指数价格、趋势和24小时变化列表
名称 名称 价格 价格 24h%
7d chart
24h% & 7d
交易量 交易量 低24小时 高24小时 成分 交易量
名称 名称 价格 价格 24h%
7d chart
24h% & 7d
交易量 交易量 低24小时 高24小时 成分 交易量
{{ item.name }} {{ item.symbol }} {{ item.price }} {{ item.price_usd }}
{{ item.change_pct }}
{{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} {{ item.low }} {{ item.low_usd }} {{ item.high }} {{ item.high_usd }} {{ item.components_count }} {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }}
ESTX 50 PR.EUR STOXX50E 4894.86 EUR 5357.19 USD
+0.35
4874.03 EUR 5334.39 USD 4904.85 EUR 5368.12 USD 69
STXE 600 PR.EUR STOXX 497.58 EUR 544.58 USD
+0.6
495.08 EUR 541.84 USD 497.88 EUR 544.91 USD
SMI PR SSMI 11493.92 CHF 13531.81 USD
+0.48
11456.21 CHF 13487.41 USD 11529.24 CHF 13573.39 USD 26
SPI TR SSHI 14938.2 CHF 17586.77 USD
+0.54
14881.67 CHF 17520.21 USD 14967.36 CHF 17621.1 USD 214
ESTX PR.EUR STOXXE 500.86 EUR 548.17 USD
+0.5
498.56 EUR 545.65 USD 501.27 EUR 548.62 USD