$2.52T
总市值
$109.56B
总容积
BTC 51.15%     ETH 16.68%
比特币主导

国家/地区:瑞士,指数市场 - 报价与价格

指数价格、趋势和24小时变化列表
名称 名称 价格 价格 24h%
7d chart
24h% & 7d
交易量 交易量 低24小时 高24小时 成分 交易量
名称 名称 价格 价格 24h%
7d chart
24h% & 7d
交易量 交易量 低24小时 高24小时 成分 交易量
{{ item.name }} {{ item.symbol }} {{ item.price }} {{ item.price_usd }}
{{ item.change_pct }}
{{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} {{ item.low }} {{ item.low_usd }} {{ item.high }} {{ item.high_usd }} {{ item.components_count }} {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }}
ESTX 50 PR.EUR STOXX50E 4912.1 EUR 5369.59 USD
-0.72
4897.54 EUR 5353.67 USD 4939.44 EUR 5399.48 USD 69
STXE 600 PR.EUR STOXX 514.83 EUR 562.78 USD
-0.48
513.82 EUR 561.67 USD 516.32 EUR 564.41 USD
SMI PR SSMI 12272.65 CHF 13963.65 USD
+0.1
12208.58 CHF 13890.75 USD 12337.41 CHF 14037.33 USD 26
SPI TR SSHI 16284.52 CHF 18528.3 USD
<0.01
16237.9 CHF 18475.25 USD 16354.77 CHF 18608.23 USD 214
ESTX PR.EUR STOXXE 506.31 EUR 553.47 USD
-0.7
505.49 EUR 552.57 USD 509.16 EUR 556.58 USD