• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.11T
总市值
$68.98B
总容积
41.03%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

YFII 到 USDT 的汇率-一个 泰达币yfii finance

1,336.7383717142
  • ETH 0.82
  • BTC 0.06
成交量24小时
$19,896,645.07

yfii 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Binance YFII/USDT $1,339.37 $4.41M
XT.COM YFII/USDT $1,336.96 $3.22M
OKX YFII/USDT $1,336.84 $2.87M
WhiteBIT YFII/USDT $1,338.28 $1.27M
DigiFinex YFII/USDT $1,339.08 $1.14M
Gate.io YFII/USDT $1,338.41 $1.04M
Bitget YFII/USDT $1,340.38 $1M
LBank YFII/USDT $1,348.49 $933.53K
Dcoin YFII/USDT $1,339.87 $732.91K
Azbit YFII/USDT $1,335.44 $708.23K

YFII/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
DFI.money yfii $1,334.16 -2.3808% $1,381.56 $1,331.81 $19.4M
Tether usdt $1 -0.067% $1.01 $0.9964 $42.22B

卖 1 YFII 你得到 1,336.7383717142 Tether usdt.

DFI.money 2020年9月1日 有最高的价格,当时交易在 $9,251.7 的历史新高。

从那时起,881 天已经过去了,现在价格是最大值的 14.44%.

基于表数据,该 YFII 对 USDT 交换量是 $19,896,645.07.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 DFI.money/Tether.

问答

什么是电流 YFII 至 USDT 汇率?

现在,该 YFII/USDT 汇率是 1,336.7383717142.

什么一直 DFI.money 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 DFI.money 至 Tether 交换量是 $19,896,645.07.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 DFI.money 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 DFI.money 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

YFII兑换USDT转换表

YFII USDT
0.0003 YFII = 0.4 USDT
0.0007 YFII = 0.9 USDT
0.001 YFII = 1.3 USDT
0.002 YFII = 2.6 USDT
0.003 YFII = 4.01 USDT
0.007 YFII = 9.3 USDT
0.01 YFII = 13.3 USDT
0.03 YFII = 40.1 USDT
0.07 YFII = 93.5 USDT
0.7 YFII = 935.7 USDT
7 YFII = 9,357.1 USDT
80 YFII = 106,939.06 USDT
800 YFII = 1,069,390.6 USDT