• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.11T
总市值
$59.15B
总容积
40.92%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

YFII 到 BTC 的汇率-一个 比特币yfii finance

0.056499629903775
  • BTC 0.06
  • ETH 0.85
成交量24小时
$35.98

yfii 至 btc 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
ProBit Global YFII/BTC $1,331.67 $35.96
FMFW.io YFII/BTC $1,319.89 $0.01
HitBTC YFII/BTC $1,319.89 $0.01
BTX YFII/BTC $4,654.93 $0
TokoCrypto YFII/BTC $1,708.54 $0
Coinsbit YFII/BTC $0 $0
CoinEx YFII/BTC $0 $0
Huobi Korea YFII/BTC $0 $0
Nominex YFII/BTC $1,708.07 $0
VCC YFII/BTC $0 $0

YFII/BTC 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
DFI.money yfii $1,353.65 -4.1166% $1,443.4 $1,321.3 $37.45M
Bitcoin btc $23,585 2.2026% $23,601 $22,964 $29.38B

卖 1 YFII 你得到 0.056499629903775 Bitcoin btc.

DFI.money 2020年9月1日 有最高的价格,当时交易在 $9,251.7 的历史新高。

从那时起,880 天已经过去了,现在价格是最大值的 14.64%.

基于表数据,该 YFII 对 BTC 交换量是 $35.98.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 DFI.money/Bitcoin.

问答

什么是电流 YFII 至 BTC 汇率?

现在,该 YFII/BTC 汇率是 0.056499629903775.

什么一直 DFI.money 至 Bitcoin 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 DFI.money 至 Bitcoin 交换量是 $35.98.

我怎么能计算的金额 BTC? / 我如何转换我的 DFI.money 至 Bitcoin?

你可以计算/转换。BTC 从 DFI.money 至 Bitcoin 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

YFII兑换BTC转换表

YFII BTC
0.0003 YFII = 0.00001 BTC
0.0007 YFII = 0.00003 BTC
0.001 YFII = 0.00005 BTC
0.002 YFII = 0.0001 BTC
0.003 YFII = 0.0001 BTC
0.007 YFII = 0.0003 BTC
0.01 YFII = 0.0005 BTC
0.03 YFII = 0.001 BTC
0.07 YFII = 0.003 BTC
0.7 YFII = 0.03 BTC
7 YFII = 0.3 BTC
80 YFII = 4.5 BTC
800 YFII = 45.1 BTC