$1,99T
总市值
$4,58T
总容积
40.50%
比特币(BTC)主导

YFI 到 USDT 的汇率-一个 泰达币yearn.finance

45,950.89668364
  • ETH 16.37
  • BTC 1.18
成交量24小时
$333 014 664,2986

yfi 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Bione YFI/USDT $29 942,3837 $38,61M
BKEX YFI/USDT $30 052,0241 $36,25M
Binance YFI/USDT $29 955,7885 $11,22M
OKEx YFI/USDT $29 968,5109 $9,82M
HBTC YFI/USDT $30 210,4999 $7,68M
Huobi Global YFI/USDT $30 346,843 $6,51M
Bitforex YFI/USDT $30 131,5202 $5,93M
BitMart YFI/USDT $30 075,5132 $5,8M
Bibox YFI/USDT $29 701,5027 $5,44M
P2PB2B YFI/USDT $29 967,1426 $4,15M

YFI/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
yearn.finance yfi $30 147,338 6.2756% $30 319,7048 $28 685,2895 $178,11M
Tether usdt $1,0024 0.0782% $1,0153 $0,9922 $64,5B

卖 1 YFI 你得到 45,950.89668364 Tether usdt.

yearn.finance 2021年5月12日 有最高的价格,当时交易在 $90 787 的历史新高。

从那时起,136 天已经过去了,现在价格是最大值的 33.21%.

基于表数据,该 YFI 对 USDT 交换量是 $333 014 664,2986.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 yearn.finance/Tether.

问答

什么是电流 YFI 至 USDT 汇率?

现在,该 YFI/USDT 汇率是 45,950.89668364.

什么一直 yearn.finance 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 yearn.finance 至 Tether 交换量是 $333 014 664,2986.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 yearn.finance 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 yearn.finance 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

YFI兑换USDT转换表

YFI USDT
0.00001 YFI = 0.4 USDT
0.00003 YFI = 1.3 USDT
0.00006 YFI = 2.7 USDT
0.00009 YFI = 4.1 USDT
0.0001 YFI = 4.5 USDT
0.0003 YFI = 13.7 USDT
0.0004 YFI = 18.3 USDT
0.001 YFI = 45.9 USDT
0.003 YFI = 137.8 USDT
0.03 YFI = 1,378.5 USDT
0.3 YFI = 13,785.2 USDT
3 YFI = 137,852.6 USDT
40 YFI = 1,838,035.8 USDT