$1.02T
总市值
$173.31B
总容积
37.49%
比特币(BTC)主导

XRP 到 BUSD 的汇率-一个 Binance USD瑞波币

0.33049040223806
  • BTC 0.000017
  • ETH 0.0002
成交量24小时
$6,936,915.38

xrp 至 busd 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Binance XRP/BUSD $0.4644 $104M
Bitrue XRP/BUSD $0.4628 $10.41M
Dex-Trade XRP/BUSD $0.463 $6.11M
LBank XRP/BUSD $0.4632 $442.06K
Tidex XRP/BUSD $0.4636 $332.89K
Nominex XRP/BUSD $0.4636 $291.41K
TokoCrypto XRP/BUSD $0.4646 $86.13K
OpenOcean XRP/BUSD $0.5441 $1.49K
PantherSwap XRP/BUSD $0 $0
Binance US XRP/BUSD $0.1733 $0

XRP/BUSD 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
XRP xrp $0.4444 -5.8208% $0.4846 $0.4405 $2.59B
Binance USD busd $1 0.051% $1.01 $0.9825 $10.01B

卖 1 XRP 你得到 0.33049040223806 Binance USD busd.

XRP 2018年1月7日 有最高的价格,当时交易在 $3.4 的历史新高。

从那时起,1724 天已经过去了,现在价格是最大值的 13.64%.

基于表数据,该 XRP 对 BUSD 交换量是 $6,936,915.38.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 XRP/Binance USD.

问答

什么是电流 XRP 至 BUSD 汇率?

现在,该 XRP/BUSD 汇率是 0.33049040223806.

什么一直 XRP 至 Binance USD 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 XRP 至 Binance USD 交换量是 $6,936,915.38.

我怎么能计算的金额 BUSD? / 我如何转换我的 XRP 至 Binance USD?

你可以计算/转换。BUSD 从 XRP 至 Binance USD 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

XRP兑换BUSD转换表

XRP BUSD
1 XRP = 0.3 BUSD
2 XRP = 0.6 BUSD
4 XRP = 1.3 BUSD
6 XRP = 1.9 BUSD
20 XRP = 6.6 BUSD
30 XRP = 9.9 BUSD
40 XRP = 13.2 BUSD
200 XRP = 66.09 BUSD
300 XRP = 99.1 BUSD
3000 XRP = 991.4 BUSD
30000 XRP = 9,914.7 BUSD
300000 XRP = 99,147.1 BUSD
3000000 XRP = 991,471.2 BUSD

Binance-Peg XRP

交流 交易对 价格 成交量24小时
PancakeSwap XRP/BUSD $0.4348 $0
Dodo (BSC) XRP/BUSD $0 $0
Dodo (BSC) XRP/BUSD $0 $0
Mdex BSC XRP/BUSD $0 $0
PancakeSwap (v2) XRP/BUSD $0 $0