• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.1T
总市值
$66.55B
总容积
40.09%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

USDT 到 USDJ 的汇率-一个 JUST Stablecoin泰达币

0.91359878975885
  • BTC 0.000044
  • ETH 0.0006
成交量24小时
$293,717.14

usdt 至 usdj 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
SUN.io USDT/USDJ $1 $294.28K
SunSwap USDT/USDJ $1.15 $0
OpenOcean USDT/USDJ $0 $0

USDT/USDJ 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Tether usdt $1 0.0053% $1 $0.9962 $29.39B
JUST Stablecoin usdj $1.12 -0.7035% $1.13 $1.11 $2.1M

卖 1 USDT 你得到 0.91359878975885 JUST Stablecoin usdj.

Tether 2018年7月24日 有最高的价格,当时交易在 $1.32 的历史新高。

从那时起,1658 天已经过去了,现在价格是最大值的 73.91%.

基于表数据,该 USDT 对 USDJ 交换量是 $293,717.14.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Tether/JUST Stablecoin.

问答

什么是电流 USDT 至 USDJ 汇率?

现在,该 USDT/USDJ 汇率是 0.91359878975885.

什么一直 Tether 至 JUST Stablecoin 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Tether 至 JUST Stablecoin 交换量是 $293,717.14.

我怎么能计算的金额 USDJ? / 我如何转换我的 Tether 至 JUST Stablecoin?

你可以计算/转换。USDJ 从 Tether 至 JUST Stablecoin 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

USDT兑换USDJ转换表

USDT USDJ
0.5 USDT = 0.4 USDJ
1 USDT = 0.9 USDJ
2 USDT = 1.8 USDJ
3 USDT = 2.7 USDJ
5 USDT = 4.5 USDJ
10 USDT = 9.1 USDJ
20 USDT = 18.2 USDJ
60 USDT = 54.8 USDJ
200 USDT = 182.7 USDJ
2000 USDT = 1,827.1 USDJ
20000 USDT = 18,271.9 USDJ
200000 USDT = 182,719.7 USDJ
2000000 USDT = 1,827,197.5 USDJ