• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.11T
总市值
$70.3B
总容积
41.05%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

USDT 到 IZI 的汇率-一个 泰达币

99.620808319139
  • BTC 0.000042
  • ETH 0.0006
成交量24小时
$0.1154

usdt 至 izi 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Iziswap USDT/IZI $1.25 $0.12

USDT/IZI 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Tether usdt $1 0.0248% $1.01 $0.9964 $43.15B
Izumi Finance izi $0.009612 0.3545% $0.00982 $0.009402 $66.58K

卖 1 USDT 你得到 99.620808319139 Izumi Finance izi.

Tether 2018年7月24日 有最高的价格,当时交易在 $1.32 的历史新高。

从那时起,1651 天已经过去了,现在价格是最大值的 75.84%.

基于表数据,该 USDT 对 IZI 交换量是 $0.1154.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Tether/Izumi Finance.

问答

什么是电流 USDT 至 IZI 汇率?

现在,该 USDT/IZI 汇率是 99.620808319139.

什么一直 Tether 至 Izumi Finance 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Tether 至 Izumi Finance 交换量是 $0.1154.

我怎么能计算的金额 IZI? / 我如何转换我的 Tether 至 Izumi Finance?

你可以计算/转换。IZI 从 Tether 至 Izumi Finance 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

USDT兑换IZI转换表

USDT IZI
0.4 USDT = 39.8 IZI
0.9 USDT = 89.6 IZI
2 USDT = 199.2 IZI
3 USDT = 298.8 IZI
5 USDT = 498.1 IZI
10 USDT = 996.2 IZI
20 USDT = 1,992.4 IZI
50 USDT = 4,981.04 IZI
100 USDT = 9,962.08 IZI
1000 USDT = 99,620.8 IZI
10000 USDT = 996,208.08 IZI
100000 USDT = 9,962,080.8 IZI
1000000 USDT = 99,620,808.3 IZI