• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.12T
总市值
$89.93B
总容积
40.21%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

USDJ 到 USDT 的汇率-一个 泰达币JUST Stablecoin

1.1342725776468
  • ETH 0.
成交量24小时
$902,695.8

usdj 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Huobi USDJ/USDT $1.13 $539.16K
MEXC Global USDJ/USDT $1.15 $204.58K
Poloniex USDJ/USDT $1.13 $111.32K
KuCoin USDJ/USDT $1.13 $36.01K
TRXMarket USDJ/USDT $0 $0
Hotbit USDJ/USDT $0 $0
ZG.com USDJ/USDT $0 $0
Biki USDJ/USDT $0 $0
Hoo.com USDJ/USDT $0 $0
OpenOcean USDJ/USDT $0 $0

USDJ/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
JUST Stablecoin usdj $1.13 -0.3575% $1.14 $1.12 $968.36K
Tether usdt $1 -0.0578% $1.01 $0.9951 $49.57B

卖 1 USDJ 你得到 1.1342725776468 Tether usdt.

JUST Stablecoin 2021年4月4日 有最高的价格,当时交易在 $1.26 的历史新高。

从那时起,671 天已经过去了,现在价格是最大值的 89.69%.

基于表数据,该 USDJ 对 USDT 交换量是 $902,695.8.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 JUST Stablecoin/Tether.

问答

什么是电流 USDJ 至 USDT 汇率?

现在,该 USDJ/USDT 汇率是 1.1342725776468.

什么一直 JUST Stablecoin 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 JUST Stablecoin 至 Tether 交换量是 $902,695.8.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 JUST Stablecoin 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 JUST Stablecoin 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

USDJ兑换USDT转换表

USDJ USDT
0.4 USDJ = 0.4 USDT
0.8 USDJ = 0.9 USDT
2 USDJ = 2.2 USDT
3 USDJ = 3.4 USDT
4 USDJ = 4.5 USDT
9 USDJ = 10.2 USDT
20 USDJ = 22.6 USDT
50 USDJ = 56.7 USDT
90 USDJ = 102.08 USDT
900 USDJ = 1,020.8 USDT
9000 USDJ = 10,208.4 USDT
90000 USDJ = 102,084.5 USDT
900000 USDJ = 1,020,845.3 USDT