$1.55T
总市值
$55.06B
总容积
BTC 49.65%     ETH 16.71%
比特币主导

SHIB 到 BUSD 的汇率-一个 Binance USDShiba Inu

0.00
  • ETH 0.0000000039
  • BTC 0.00000000022
成交量24小时
$1,136,158.92

shib 至 busd 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Binance SHIB/BUSD $0.000008513 $838.15K
Bitrue SHIB/BUSD $0.000008513 $247.44K
FinanceX SHIB/BUSD $0.000008499 $51.09K
TokoCrypto SHIB/BUSD $0.00000851 $6K
OpenOcean SHIB/BUSD $0.00001205 $0
P2B SHIB/BUSD $0.00001187 $0
PancakeSwap (v2) SHIB/BUSD $0.0006591 $0
LBank SHIB/BUSD $0.00001166 $0
Nomiswap SHIB/BUSD $0.00001391 $0
Bitazza SHIB/BUSD $0 $0

SHIB/BUSD 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Shiba Inu shib $0.000008509 1.7678% $0.000008569 $0.000008339 $116.8M
BUSD busd $1 -0.1156% $1.02 $0.9948 $466.12M

卖 1 SHIB 你得到 0.00 BUSD busd.

Shiba Inu 2021年10月28日 有最高的价格,当时交易在 $0.00008616 的历史新高。

从那时起,765 天已经过去了,现在价格是最大值的 9.87%.

基于表数据,该 SHIB 对 BUSD 交换量是 $1,136,158.92.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Shiba Inu/BUSD.

问答

什么是电流 SHIB 至 BUSD 汇率?

现在,该 SHIB/BUSD 汇率是 0.00.

什么一直 Shiba Inu 至 BUSD 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Shiba Inu 至 BUSD 交换量是 $1,136,158.92.

我怎么能计算的金额 BUSD? / 我如何转换我的 Shiba Inu 至 BUSD?

你可以计算/转换。BUSD 从 Shiba Inu 至 BUSD 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

SHIB兑换BUSD转换表

SHIB BUSD
60000 SHIB = 0.5 BUSD
200000 SHIB = 1.7 BUSD
300000 SHIB = 2.5 BUSD
400000 SHIB = 3.4 BUSD
600000 SHIB = 5.1 BUSD
2000000 SHIB = 17.06 BUSD
2000000 SHIB = 17.06 BUSD
6000000 SHIB = 51.1 BUSD
20000000 SHIB = 170.6 BUSD
200000000 SHIB = 1,706.5 BUSD
2000000000 SHIB = 17,065.3 BUSD
20000000000 SHIB = 170,653.6 BUSD
200000000000 SHIB = 1,706,536.1 BUSD

Shiba Inu

交流 交易对 价格 成交量24小时
Nomiswap SHIB/BUSD $0.000008555 $1.55K