$2.1T
总市值
$59.83B
总容积
BTC 48.21%     ETH 17.77%
比特币主导

QNT 到 BNB 的汇率-一个 币安币Quant

0.000000000000000000000000000000
  • BTC 0.0026
  • ETH 0.05
成交量24小时
$0

qnt 至 bnb 转换器

QNT 到 BNB 图表

Sorry, that's all we've gotfor now...
交流 交易对 价格 成交量24小时
CoinDCX QNT/BNB $194.48 $0
TokoCrypto QNT/BNB $195.09 $0
Binance QNT/BNB $197.28 $0
Nominex QNT/BNB $197.85 $0

QNT/BNB 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Quant qnt $106.34 2.1353% $107.74 $103.54 $24.12M
BNB bnb $386.45 2.0061% $390.6 $378.61 $1.24B

卖 1 QNT 你得到 0.000000000000000000000000000000 BNB bnb.

Quant 2021年9月11日 有最高的价格,当时交易在 $427.42 的历史新高。

从那时起,898 天已经过去了,现在价格是最大值的 24.83%.

基于表数据,该 QNT 对 BNB 交换量是 $0.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Quant/BNB.

问答

什么是电流 QNT 至 BNB 汇率?

现在,该 QNT/BNB 汇率是 0.000000000000000000000000000000.

什么一直 Quant 至 BNB 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Quant 至 BNB 交换量是 $0.

我怎么能计算的金额 BNB? / 我如何转换我的 Quant 至 BNB?

你可以计算/转换。BNB 从 Quant 至 BNB 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

QNT兑换BNB转换表

QNT BNB
0.004 QNT = 0 BNB
0.009 QNT = 0 BNB
0.01 QNT = 0 BNB
0.02 QNT = 0 BNB
0.04 QNT = 0 BNB
0.09 QNT = 0 BNB
0.1 QNT = 0 BNB
0.4 QNT = 0 BNB
0.9 QNT = 0 BNB
9 QNT = 0 BNB
100 QNT = 0 BNB
1000 QNT = 0 BNB
10000 QNT = 0 BNB