$1.55T
总市值
$59.4B
总容积
BTC 49.61%     ETH 16.73%
比特币主导

PACT 到 WBNB 的汇率-一个 Wrapped BNB

0.00
  • BTC 0.
  • ETH 0.
成交量24小时
$42.65

pact 至 wbnb 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Pancakeswap V3 (BSC) PACT/WBNB $0.0001627 $42.65

PACT/WBNB 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
impactMarket pact $0.0001577 -1.6334% $0.0001641 $0.0001565 $391.3
Wrapped BNB wbnb $228.76 0.0703% $231.9 $226.49 $26.9M

卖 1 PACT 你得到 0.00 Wrapped BNB wbnb.

impactMarket 2021年12月26日 有最高的价格,当时交易在 $0.02083 的历史新高。

从那时起,707 天已经过去了,现在价格是最大值的 0.76%.

基于表数据,该 PACT 对 WBNB 交换量是 $42.65.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 impactMarket/Wrapped BNB.

问答

什么是电流 PACT 至 WBNB 汇率?

现在,该 PACT/WBNB 汇率是 0.00.

什么一直 impactMarket 至 Wrapped BNB 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 impactMarket 至 Wrapped BNB 交换量是 $42.65.

我怎么能计算的金额 WBNB? / 我如何转换我的 impactMarket 至 Wrapped BNB?

你可以计算/转换。WBNB 从 impactMarket 至 Wrapped BNB 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

PACT兑换WBNB转换表

PACT WBNB
4000 PACT = 0.002 WBNB
7000 PACT = 0.004 WBNB
20000 PACT = 0.01 WBNB
20000 PACT = 0.01 WBNB
40000 PACT = 0.02 WBNB
70000 PACT = 0.04 WBNB
100000 PACT = 0.07 WBNB
400000 PACT = 0.2 WBNB
700000 PACT = 0.4 WBNB
7000000 PACT = 4.9 WBNB
70000000 PACT = 49.5 WBNB
700000000 PACT = 495.1 WBNB
7000000000 PACT = 4,951.9 WBNB

PactSwap

交流 交易对 价格 成交量24小时
PancakeSwap (v2) PACT/WBNB $0.0008858 $0
PancakeSwap PACT/WBNB $0.03143 $0
PancakeSwap (v2) PACT/WBNB $0.001157 $0