• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.1T
总市值
$65.31B
总容积
40.14%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

NORA 到 USDT 的汇率-一个 泰达币SnowCrash Token

0.0080637675418262
成交量24小时
$418,521.15

nora 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
BKEX NORA/USDT $0.008031 $316.57K
Hotbit NORA/USDT $0.007977 $106.85K
Hoo.com NORA/USDT $0 $0
Bitrue NORA/USDT $0 $0
LATOKEN NORA/USDT $0 $0
LBank NORA/USDT $0 $0
PancakeSwap NORA/USDT $0.02266 $0
MEXC Global NORA/USDT $0 $0

NORA/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
SnowCrash nora $0.008189 0.5434% $0.008397 $0.008106 $302.41K
Tether usdt $1 0.0053% $1 $0.9962 $29.39B

卖 1 NORA 你得到 0.0080637675418262 Tether usdt.

SnowCrash 2021年11月14日 有最高的价格,当时交易在 $1.75 的历史新高。

从那时起,448 天已经过去了,现在价格是最大值的 0.46%.

基于表数据,该 NORA 对 USDT 交换量是 $418,521.15.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 SnowCrash/Tether.

问答

什么是电流 NORA 至 USDT 汇率?

现在,该 NORA/USDT 汇率是 0.0080637675418262.

什么一直 SnowCrash 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 SnowCrash 至 Tether 交换量是 $418,521.15.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 SnowCrash 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 SnowCrash 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

NORA兑换USDT转换表

NORA USDT
70 NORA = 0.5 USDT
200 NORA = 1.6 USDT
300 NORA = 2.4 USDT
400 NORA = 3.2 USDT
700 NORA = 5.6 USDT
2000 NORA = 16.1 USDT
2000 NORA = 16.1 USDT
7000 NORA = 56.4 USDT
20000 NORA = 161.2 USDT
200000 NORA = 1,612.7 USDT
2000000 NORA = 16,127.5 USDT
20000000 NORA = 161,275.3 USDT
200000000 NORA = 1,612,753.5 USDT