• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.1T
总市值
$64.98B
总容积
40.06%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

luna 至 EUR 汇率 - 1 Terra 进去 EUR

0.00016809097502373
  • BTC 0.00000064
  • ETH 0.000036
成交量24小时
$368,383.14

luna 至 EUR 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Kraken LUNA/EUR $0.0001854 $379.59K
Zonda LUNA/EUR $0.0002121 $13.24
Coinmetro LUNA/EUR $0.0435 $0
Binance LUNA/EUR $0 $0
Bitvavo LUNA/EUR $0.02127 $0
Zonda LUNA/EUR $0.02473 $0

LUNA/EUR 汇率总览

目录

 

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Terra Luna Classic luna $0.000193 -5.8729% $0.0002053 $0.0001922 $207.73M

 

卖 1 Terra Luna Classic luna 你得到 0.00016809097502373 EUR.

Terra Luna Classic 2022年4月5日 有最高的价格,当时交易在 $119.18 的历史新高。

从那时起,307 天已经过去了,现在价格是最大值的 0.00%.

基于表数据,该 LUNA 对 EUR 交换量是 $368,383.14.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Terra Luna Classic 至 EUR.

问答

什么是电流 LUNA 至 EUR 汇率?

现在,该 LUNA/EUR 汇率是 0.00016809097502373.

什么一直 Terra Luna Classic 至 EUR 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Terra Luna Classic 至 EUR 交换量是 $368,383.14.

我怎么能计算的金额 EUR? / 我如何转换我的 Terra Luna Classic 至 EUR?

你可以计算/转换。EUR 从 LUNA 至 EUR 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

LUNA兑换EUR转换表

LUNA EUR
3000 LUNA = 0.5 EUR
6000 LUNA = 1.008 EUR
20000 LUNA = 3.3 EUR
20000 LUNA = 3.3 EUR
30000 LUNA = 5.04 EUR
60000 LUNA = 10.08 EUR
80000 LUNA = 13.4 EUR
300000 LUNA = 50.4 EUR
600000 LUNA = 100.8 EUR
6000000 LUNA = 1,008.5 EUR
60000000 LUNA = 10,085.4 EUR
600000000 LUNA = 100,854.5 EUR
6000000000 LUNA = 1,008,545.8 EUR

Terra

交流 交易对 价格 成交量24小时
Kraken LUNA/EUR $2.1 $233.32K
Zonda LUNA/EUR $1.91 $5.4

Wrapped Terra Classic

交流 交易对 价格 成交量24小时
Coinbase Exchange LUNA/EUR $0.0001433 $0