$1,99T
总市值
$4,58T
总容积
40.50%
比特币(BTC)主导

LINK 到 USDT 的汇率-一个 泰达币ChainLink

23.653279785119
  • BTC 0.0005
  • ETH 0.0078
成交量24小时
$1 171 476 971,6402

link 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Binance LINK/USDT $23,6071 $136,94M
OKEx LINK/USDT $23,403 $70,44M
Huobi Global LINK/USDT $24,1112 $66,55M
IDCM LINK/USDT $24,0419 $41,48M
XT LINK/USDT $23,8069 $35,74M
Digifinex LINK/USDT $24,1848 $17,7M
Phemex LINK/USDT $24,1348 $16,73M
Gate.io LINK/USDT $23,9918 $16,73M
P2PB2B LINK/USDT $23,6071 $14,56M
Whitebit LINK/USDT $23,8031 $13,6M

LINK/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
ChainLink link $24,2353 5.844% $24,264 $22,595 $1,21B
Tether usdt $1,0035 0.1886% $1,0155 $0,9924 $64,67B

卖 1 LINK 你得到 23.653279785119 Tether usdt.

ChainLink 2021年5月10日 有最高的价格,当时交易在 $52,7 的历史新高。

从那时起,138 天已经过去了,现在价格是最大值的 45.99%.

基于表数据,该 LINK 对 USDT 交换量是 $1 171 476 971,6402.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 ChainLink/Tether.

问答

什么是电流 LINK 至 USDT 汇率?

现在,该 LINK/USDT 汇率是 23.653279785119.

什么一直 ChainLink 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 ChainLink 至 Tether 交换量是 $1 171 476 971,6402.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 ChainLink 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 ChainLink 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

LINK兑换USDT转换表

LINK USDT
0.02 LINK = 0.4 USDT
0.04 LINK = 0.9 USDT
0.08 LINK = 1.8 USDT
0.1 LINK = 2.3 USDT
0.2 LINK = 4.7 USDT
0.4 LINK = 9.4 USDT
0.6 LINK = 14.1 USDT
2 LINK = 47.3 USDT
4 LINK = 94.6 USDT
50 LINK = 1,182.6 USDT
500 LINK = 11,826.6 USDT
5000 LINK = 118,266.3 USDT
50000 LINK = 1,182,663.9 USDT