• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.11T
总市值
$57.9B
总容积
40.22%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

KDA 到 BTC 的汇率-一个 比特币Kadena

0.00
  • BTC 0.000052
成交量24小时
$1,048,336.2

kda 至 btc 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
CoinDCX KDA/BTC $1.2 $422.84K
Binance KDA/BTC $1.2 $421.34K
Hotbit KDA/BTC $1.2 $173.93K
KuCoin KDA/BTC $1.2 $15.4K
CoinEx KDA/BTC $1.2 $9.64K
Gate.io KDA/BTC $1.21 $4.71K
Bittrex KDA/BTC $1.21 $408.18
TradeOgre KDA/BTC $1.23 $59.5
TokoCrypto KDA/BTC $1.2 $6.56
XT.COM KDA/BTC $1.31 $0

KDA/BTC 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Kadena kda $1.27 2.8508% $1.28 $1.22 $9.97M
Bitcoin btc $23,418 -0.0843% $23,539 $23,294 $20.67B

卖 1 KDA 你得到 0.00 Bitcoin btc.

Kadena 2021年11月11日 有最高的价格,当时交易在 $27.64 的历史新高。

从那时起,451 天已经过去了,现在价格是最大值的 4.55%.

基于表数据,该 KDA 对 BTC 交换量是 $1,048,336.2.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Kadena/Bitcoin.

问答

什么是电流 KDA 至 BTC 汇率?

现在,该 KDA/BTC 汇率是 0.00.

什么一直 Kadena 至 Bitcoin 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Kadena 至 Bitcoin 交换量是 $1,048,336.2.

我怎么能计算的金额 BTC? / 我如何转换我的 Kadena 至 Bitcoin?

你可以计算/转换。BTC 从 Kadena 至 Bitcoin 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

KDA兑换BTC转换表

KDA BTC
0.3 KDA = 0.00001 BTC
0.7 KDA = 0.00003 BTC
2 KDA = 0.0001 BTC
2 KDA = 0.0001 BTC
4 KDA = 0.0002 BTC
8 KDA = 0.0004 BTC
20 KDA = 0.001 BTC
40 KDA = 0.002 BTC
80 KDA = 0.004 BTC
800 KDA = 0.04 BTC
8000 KDA = 0.4 BTC
80000 KDA = 4.1 BTC
800000 KDA = 41.5 BTC