• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.12T
总市值
$84.24B
总容积
40.63%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

FTM 到 USDT 的汇率-一个 泰达币Fantom

0.61989324659768
  • BTC 0.000026
  • ETH 0.0004
成交量24小时
$610,376,583.41

ftm 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
CoinDCX FTM/USDT $0.6155 $149.54M
Binance FTM/USDT $0.6191 $149.31M
KuCoin FTM/USDT $0.6146 $37.6M
OKX FTM/USDT $0.6143 $32.12M
DigiFinex FTM/USDT $0.6191 $31.63M
Bitrue FTM/USDT $0.6141 $31.46M
Nami.Exchange FTM/USDT $0.6167 $24.17M
BKEX FTM/USDT $0.6209 $22.19M
FMFW.io FTM/USDT $0.6169 $21.95M
HitBTC FTM/USDT $0.6127 $21.93M

FTM/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Fantom ftm $0.6163 7.4255% $0.6423 $0.5694 $773.6M
Tether usdt $1 0.0364% $1 $0.9955 $52.54B

卖 1 FTM 你得到 0.61989324659768 Tether usdt.

Fantom 2021年10月28日 有最高的价格,当时交易在 $3.46 的历史新高。

从那时起,463 天已经过去了,现在价格是最大值的 17.81%.

基于表数据,该 FTM 对 USDT 交换量是 $610,376,583.41.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Fantom/Tether.

问答

什么是电流 FTM 至 USDT 汇率?

现在,该 FTM/USDT 汇率是 0.61989324659768.

什么一直 Fantom 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Fantom 至 Tether 交换量是 $610,376,583.41.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 Fantom 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 Fantom 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

FTM兑换USDT转换表

FTM USDT
0.8 FTM = 0.4 USDT
2 FTM = 1.2 USDT
3 FTM = 1.8 USDT
5 FTM = 3.09 USDT
8 FTM = 4.9 USDT
20 FTM = 12.3 USDT
30 FTM = 18.5 USDT
90 FTM = 55.7 USDT
200 FTM = 123.9 USDT
2000 FTM = 1,239.7 USDT
20000 FTM = 12,397.8 USDT
200000 FTM = 123,978.6 USDT
2000000 FTM = 1,239,786.4 USDT