• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.09T
总市值
$79.1B
总容积
41.04%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

EWT 到 BTC 的汇率-一个 比特币Energy Web Token

0.0001454477843325
  • BTC 0.0001
  • ETH 0.0022
成交量24小时
$262,626.93

ewt 至 btc 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
P2B EWT/BTC $3.46 $121.72K
KuCoin EWT/BTC $3.5 $109.44K
Hotbit EWT/BTC $2.99 $42.3K
Bitforex EWT/BTC $0.08357 $0
Kraken EWT/BTC $5.55 $0
Liquid EWT/BTC $0 $0
BitMart EWT/BTC $0 $0

EWT/BTC 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Energy Web ewt $3.49 -5.1305% $3.74 $3.35 $1.59M
Bitcoin btc $23,151 -1.9024% $23,955 $22,989 $38.85B

卖 1 EWT 你得到 0.0001454477843325 Bitcoin btc.

Energy Web 2021年4月17日 有最高的价格,当时交易在 $22.67 的历史新高。

从那时起,653 天已经过去了,现在价格是最大值的 15.39%.

基于表数据,该 EWT 对 BTC 交换量是 $262,626.93.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Energy Web/Bitcoin.

问答

什么是电流 EWT 至 BTC 汇率?

现在,该 EWT/BTC 汇率是 0.0001454477843325.

什么一直 Energy Web 至 Bitcoin 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Energy Web 至 Bitcoin 交换量是 $262,626.93.

我怎么能计算的金额 BTC? / 我如何转换我的 Energy Web 至 Bitcoin?

你可以计算/转换。BTC 从 Energy Web 至 Bitcoin 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

EWT兑换BTC转换表

EWT BTC
0.1 EWT = 0.00001 BTC
0.2 EWT = 0.00002 BTC
0.5 EWT = 0.00007 BTC
0.8 EWT = 0.0001 BTC
1 EWT = 0.0001 BTC
3 EWT = 0.0004 BTC
4 EWT = 0.0005 BTC
20 EWT = 0.002 BTC
30 EWT = 0.004 BTC
300 EWT = 0.04 BTC
3000 EWT = 0.4 BTC
30000 EWT = 4.3 BTC
300000 EWT = 43.6 BTC