• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.1T
总市值
$65.49B
总容积
39.97%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

EDGT 到 USDT 的汇率-一个 泰达币Edgecoin

1.0000175335003
  • BTC 0.
成交量24小时
$32,578,554.85

edgt 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
ProBit Global EDGT/USDT $1 $20.63M
Coinsbit EDGT/USDT $1 $6.36M
P2B EDGT/USDT $1 $5.71M
HitBTC EDGT/USDT $1 $5.14K
CEX.IO EDGT/USDT $1 $3.24K

EDGT/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Edgecoin edgt $1 0.1037% $1.01 $0.9945 $32.78M
Tether usdt $1 0.0177% $1.01 $0.9949 $38.81B

卖 1 EDGT 你得到 1.0000175335003 Tether usdt.

Edgecoin 2021年12月17日 有最高的价格,当时交易在 $2 的历史新高。

从那时起,416 天已经过去了,现在价格是最大值的 48.90%.

基于表数据,该 EDGT 对 USDT 交换量是 $32,578,554.85.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Edgecoin/Tether.

问答

什么是电流 EDGT 至 USDT 汇率?

现在,该 EDGT/USDT 汇率是 1.0000175335003.

什么一直 Edgecoin 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Edgecoin 至 Tether 交换量是 $32,578,554.85.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 Edgecoin 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 Edgecoin 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

EDGT兑换USDT转换表

EDGT USDT
0.5 EDGT = 0.5 USDT
1 EDGT = 1.00001 USDT
2 EDGT = 2.00003 USDT
3 EDGT = 3.00005 USDT
5 EDGT = 5.00008 USDT
10 EDGT = 10.0001 USDT
20 EDGT = 20.0003 USDT
60 EDGT = 60.001 USDT
200 EDGT = 200.003 USDT
2000 EDGT = 2,000.03 USDT
20000 EDGT = 20,000.3 USDT
200000 EDGT = 200,003.5 USDT
2000000 EDGT = 2,000,035.06 USDT