• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.13T
总市值
$52.67B
总容积
40.00%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

CKB 到 USDT 的汇率-一个 泰达币Nervos Network

0.0037659392048957
  • BTC 0.00000016
  • ETH 0.0000022
成交量24小时
$3,534,365.03

ckb 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Huobi CKB/USDT $0.003773 $1.28M
Binance CKB/USDT $0.003781 $701.2K
CoinDCX CKB/USDT $0.003781 $701.2K
AscendEX (BitMax) CKB/USDT $0.003775 $502.66K
MEXC Global CKB/USDT $0.003781 $107.34K
KuCoin CKB/USDT $0.00378 $99.79K
BKEX CKB/USDT $0.003791 $95.04K
Gate.io CKB/USDT $0.003754 $37.68K
Crypto.com Exchange CKB/USDT $0.003788 $30.18K
Hotbit CKB/USDT $0.003793 $15.87K

CKB/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Nervos Network ckb $0.003796 -0.3514% $0.003847 $0.003771 $3.7M
Tether usdt $1 0.0053% $1 $0.9962 $29.39B

卖 1 CKB 你得到 0.0037659392048957 Tether usdt.

Nervos Network 2021年3月31日 有最高的价格,当时交易在 $0.0437 的历史新高。

从那时起,676 天已经过去了,现在价格是最大值的 8.68%.

基于表数据,该 CKB 对 USDT 交换量是 $3,534,365.03.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Nervos Network/Tether.

问答

什么是电流 CKB 至 USDT 汇率?

现在,该 CKB/USDT 汇率是 0.0037659392048957.

什么一直 Nervos Network 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Nervos Network 至 Tether 交换量是 $3,534,365.03.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 Nervos Network 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 Nervos Network 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

CKB兑换USDT转换表

CKB USDT
200 CKB = 0.7 USDT
300 CKB = 1.1 USDT
600 CKB = 2.2 USDT
800 CKB = 3.01 USDT
2000 CKB = 7.5 USDT
3000 CKB = 11.2 USDT
4000 CKB = 15.06 USDT
20000 CKB = 75.3 USDT
30000 CKB = 112.9 USDT
300000 CKB = 1,129.7 USDT
3000000 CKB = 11,297.8 USDT
30000000 CKB = 112,978.1 USDT
300000000 CKB = 1,129,781.7 USDT