• Bet on FIFA
  • Trade
$878.23B
总市值
$97.55B
总容积
36.11%
比特币(BTC)主导
  • Bet on FIFA
  • Trade

BUSD 到 BNB 的汇率-一个 币安币Binance USD

0.00330223
  • ETH 0.0008
  • BTC 0.000061
成交量24小时
$10,051.83

busd 至 bnb 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
OpenOcean BUSD/BNB $1.02 $10.19K
Mimo BUSD/BNB $0.4313 $0
Mdex BSC BUSD/BNB $0.442 $0
Julswap BUSD/BNB $0.4776 $0
Acsi Finance BUSD/BNB $0.7322 $0
Anyswap BUSD/BNB $0 $0
1inch Liquidity Protocol BSC BUSD/BNB $0 $0
ApeSwap BUSD/BNB $0 $0
Solarflare BUSD/BNB $0.7941 $0
Streetswap BUSD/BNB $0.291 $0

BUSD/BNB 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Binance USD busd $1 -0.155% $1.01 $0.9974 $8.23B
BNB bnb $302.88 2.5964% $305.2 $290.5 $1.01B

卖 1 BUSD 你得到 0.00330223 BNB bnb.

Binance USD 2020年3月13日 有最高的价格,当时交易在 $1.15 的历史新高。

从那时起,991 天已经过去了,现在价格是最大值的 86.96%.

基于表数据,该 BUSD 对 BNB 交换量是 $10,051.83.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Binance USD/BNB.

问答

什么是电流 BUSD 至 BNB 汇率?

现在,该 BUSD/BNB 汇率是 0.00330223.

什么一直 Binance USD 至 BNB 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Binance USD 至 BNB 交换量是 $10,051.83.

我怎么能计算的金额 BNB? / 我如何转换我的 Binance USD 至 BNB?

你可以计算/转换。BNB 从 Binance USD 至 BNB 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

BUSD兑换BNB转换表

BUSD BNB
0.4 BUSD = 0.001 BNB
0.9 BUSD = 0.002 BNB
2 BUSD = 0.006 BNB
3 BUSD = 0.009 BNB
5 BUSD = 0.01 BNB
10 BUSD = 0.03 BNB
20 BUSD = 0.06 BNB
50 BUSD = 0.1 BNB
100 BUSD = 0.3 BNB
1000 BUSD = 3.3 BNB
10000 BUSD = 33.02 BNB
100000 BUSD = 330.2 BNB
1000000 BUSD = 3,302.2 BNB