• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.12T
总市值
$84.04B
总容积
40.62%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

btc 至 EUR 汇率 - 1 比特币 进去 EUR

21,608.04926025
  • ETH 14.76
成交量24小时
$194,386,132.28

btc 至 EUR 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Binance BTC/EUR $23,530.58 $87.84M
Kraken BTC/EUR $23,506.84 $37.82M
Bitstamp BTC/EUR $23,519.79 $11.99M
Bitvavo BTC/EUR $23,514.8 $9.56M
Coinbase Exchange BTC/EUR $23,510.5 $9.39M
Tidex BTC/EUR $23,511.72 $8.08M
Currency.com BTC/EUR $23,511.09 $4.26M
B2BX BTC/EUR $23,515.9 $3.96M
Cryptology BTC/EUR $23,499.51 $3.64M
Coinfield BTC/EUR $23,519.18 $3M

BTC/EUR 汇率总览

目录

 

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Bitcoin btc $23,523 -1.5031% $24,086 $23,455 $41.02B

 

卖 1 Bitcoin btc 你得到 21,608.04926025 EUR.

Bitcoin 2021年11月10日 有最高的价格,当时交易在 $69,045 的历史新高。

从那时起,450 天已经过去了,现在价格是最大值的 34.06%.

基于表数据,该 BTC 对 EUR 交换量是 $194,386,132.28.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Bitcoin 至 EUR.

问答

什么是电流 BTC 至 EUR 汇率?

现在,该 BTC/EUR 汇率是 21,608.04926025.

什么一直 Bitcoin 至 EUR 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Bitcoin 至 EUR 交换量是 $194,386,132.28.

我怎么能计算的金额 EUR? / 我如何转换我的 Bitcoin 至 EUR?

你可以计算/转换。EUR 从 BTC 至 EUR 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

BTC兑换EUR转换表

BTC EUR
0.00002 BTC = 0.4 EUR
0.00004 BTC = 0.8 EUR
0.00008 BTC = 1.7 EUR
0.0001 BTC = 2.1 EUR
0.0002 BTC = 4.3 EUR
0.0004 BTC = 8.6 EUR
0.0006 BTC = 12.9 EUR
0.002 BTC = 43.2 EUR
0.004 BTC = 86.4 EUR
0.04 BTC = 864.3 EUR
0.4 BTC = 8,643.2 EUR
4 BTC = 86,432.1 EUR
50 BTC = 1,080,402.4 EUR