$2,61T
总市值
$6,45T
总容积
44.20%
比特币(BTC)主导

BNB 到 BTC 的汇率-一个 比特币币安币

0.0077152710825754
  • BTC 0.0077
  • ETH 0.12
成交量24小时
$202 495 334,1425

bnb 至 btc 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Binance BNB/BTC $472,1164 $68,04M
P2PB2B BNB/BTC $473,1585 $31,36M
BitMart BNB/BTC $472,852 $21,29M
Goku BNB/BTC $472,4168 $16,02M
Whitebit BNB/BTC $473,0972 $11,59M
Bitrue BNB/BTC $473,4343 $10,07M
Lbank BNB/BTC $473,9198 $7,96M
Coinsbit BNB/BTC $472,7294 $6,52M
Vindax BNB/BTC $471,3195 $5,2M
Binance US BNB/BTC $472,4535 $3,64M

BNB/BTC 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Binance Coin bnb $471,9301 -0.093% $477,6792 $465,232 $1,64B
Bitcoin btc $61 347 -0.8147% $61 949 $60 504 $30,79B

卖 1 BNB 你得到 0.0077152710825754 Bitcoin btc.

Binance Coin 2021年5月10日 有最高的价格,当时交易在 $686,31 的历史新高。

从那时起,160 天已经过去了,现在价格是最大值的 68.76%.

基于表数据,该 BNB 对 BTC 交换量是 $202 495 334,1425.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Binance Coin/Bitcoin.

问答

什么是电流 BNB 至 BTC 汇率?

现在,该 BNB/BTC 汇率是 0.0077152710825754.

什么一直 Binance Coin 至 Bitcoin 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Binance Coin 至 Bitcoin 交换量是 $202 495 334,1425.

我怎么能计算的金额 BTC? / 我如何转换我的 Binance Coin 至 Bitcoin?

你可以计算/转换。BTC 从 Binance Coin 至 Bitcoin 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

BNB兑换BTC转换表

BNB BTC
0.001 BNB = 0.000007 BTC
0.002 BNB = 0.00001 BTC
0.004 BNB = 0.00003 BTC
0.006 BNB = 0.00004 BTC
0.01 BNB = 0.00007 BTC
0.02 BNB = 0.0001 BTC
0.03 BNB = 0.0002 BTC
0.1 BNB = 0.0007 BTC
0.2 BNB = 0.001 BTC
2 BNB = 0.01 BTC
30 BNB = 0.2 BTC
300 BNB = 2.3 BTC
3000 BNB = 23.1 BTC