$1.5T
总市值
$68.24B
总容积
BTC 49.77%     ETH 16.54%
比特币主导

badger 至 AUD 汇率 - 1 Badger DAO 进去 AUD

0
  • BTC 0.000094
  • ETH 0.0017
成交量24小时
$0

badger 至 AUD 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
CoinJar Exchange BADGER/AUD $3.72 $74.3

BADGER/AUD 汇率总览

目录

 

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Badger badger $3.58 4.2362% $3.58 $3.38 $9.71M

 

卖 1 Badger badger 你得到 0 AUD.

Badger 2021年2月9日 有最高的价格,当时交易在 $89.08 的历史新高。

从那时起,1022 天已经过去了,现在价格是最大值的 4.00%.

基于表数据,该 BADGER 对 AUD 交换量是 $0.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Badger 至 AUD.

问答

什么是电流 BADGER 至 AUD 汇率?

现在,该 BADGER/AUD 汇率是 0.

什么一直 Badger 至 AUD 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Badger 至 AUD 交换量是 $0.

我怎么能计算的金额 AUD? / 我如何转换我的 Badger 至 AUD?

你可以计算/转换。AUD 从 BADGER 至 AUD 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

BADGER兑换AUD转换表

BADGER AUD
0.1 BADGER = 0 AUD
0.2 BADGER = 0 AUD
0.5 BADGER = 0 AUD
0.8 BADGER = 0 AUD
1 BADGER = 0 AUD
3 BADGER = 0 AUD
4 BADGER = 0 AUD
20 BADGER = 0 AUD
30 BADGER = 0 AUD
300 BADGER = 0 AUD
3000 BADGER = 0 AUD
30000 BADGER = 0 AUD
300000 BADGER = 0 AUD