$1.49T
总市值
$63.01B
总容积
BTC 49.72%     ETH 16.41%
比特币主导

AUCTION 到 USDT 的汇率-一个 泰达币Auction

14.010901034781
  • ETH 0.
  • BTC 0.0004
成交量24小时
$56,299,291.77

auction 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Binance AUCTION/USDT $14.08 $44.48M
OKX AUCTION/USDT $14.07 $6.06M
BingX AUCTION/USDT $14.11 $2.77M
Bitget AUCTION/USDT $13.99 $959.19K
MEXC AUCTION/USDT $14.15 $915.1K
Bitrue AUCTION/USDT $14.11 $870.03K
Phemex AUCTION/USDT $14.18 $584.58K
LATOKEN AUCTION/USDT $14.39 $287.38K
CoinCatch AUCTION/USDT $14.07 $182.14K
TokoCrypto AUCTION/USDT $14.11 $93.42K

AUCTION/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Bounce auction $14.05 26.118% $14.54 $10.76 $64.84M
Tether usdt $0.9997 -0.0816% $1 $0.9984 $30.47B

卖 1 AUCTION 你得到 14.010901034781 Tether usdt.

Bounce 2021年4月12日 有最高的价格,当时交易在 $70.44 的历史新高。

从那时起,962 天已经过去了,现在价格是最大值的 19.90%.

基于表数据,该 AUCTION 对 USDT 交换量是 $56,299,291.77.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Bounce/Tether.

问答

什么是电流 AUCTION 至 USDT 汇率?

现在,该 AUCTION/USDT 汇率是 14.010901034781.

什么一直 Bounce 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Bounce 至 Tether 交换量是 $56,299,291.77.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 Bounce 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 Bounce 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

AUCTION兑换USDT转换表

AUCTION USDT
0.03 AUCTION = 0.4 USDT
0.07 AUCTION = 0.9 USDT
0.1 AUCTION = 1.4 USDT
0.2 AUCTION = 2.8 USDT
0.3 AUCTION = 4.2 USDT
0.7 AUCTION = 9.8 USDT
1 AUCTION = 14.01 USDT
4 AUCTION = 56.04 USDT
7 AUCTION = 98.07 USDT
80 AUCTION = 1,120.8 USDT
800 AUCTION = 11,208.7 USDT
8000 AUCTION = 112,087.2 USDT
80000 AUCTION = 1,120,872.08 USDT