• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.13T
总市值
$91.89B
总容积
40.67%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

AR 到 USDT 的汇率-一个 泰达币Arweave

12.457229687068
  • BTC 0.0005
  • ETH 0.0075
成交量24小时
$171,602,805.81

ar 至 usdt 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
CoinDCX AR/USDT $12.54 $45.43M
Binance AR/USDT $12.44 $45.41M
OKX AR/USDT $12.37 $26.36M
HitBTC AR/USDT $12.45 $13.2M
BKEX AR/USDT $12.5 $8.78M
Bitrue AR/USDT $12.47 $6.53M
WhiteBIT AR/USDT $12.55 $4.32M
Huobi AR/USDT $12.41 $3.28M
KuCoin AR/USDT $12.48 $2.76M
Deepcoin AR/USDT $12.47 $2.69M

AR/USDT 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Arweave ar $12.34 4.8216% $12.73 $11.2 $192.95M
Tether usdt $1 0.2344% $1.01 $0.9947 $56.38B

卖 1 AR 你得到 12.457229687068 Tether usdt.

Arweave 2021年11月5日 有最高的价格,当时交易在 $89.24 的历史新高。

从那时起,454 天已经过去了,现在价格是最大值的 13.84%.

基于表数据,该 AR 对 USDT 交换量是 $171,602,805.81.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Arweave/Tether.

问答

什么是电流 AR 至 USDT 汇率?

现在,该 AR/USDT 汇率是 12.457229687068.

什么一直 Arweave 至 Tether 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Arweave 至 Tether 交换量是 $171,602,805.81.

我怎么能计算的金额 USDT? / 我如何转换我的 Arweave 至 Tether?

你可以计算/转换。USDT 从 Arweave 至 Tether 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

AR兑换USDT转换表

AR USDT
0.04 AR = 0.4 USDT
0.08 AR = 0.9 USDT
0.1 AR = 1.2 USDT
0.2 AR = 2.4 USDT
0.4 AR = 4.9 USDT
0.8 AR = 9.9 USDT
1 AR = 12.4 USDT
4 AR = 49.8 USDT
8 AR = 99.6 USDT
90 AR = 1,121.1 USDT
900 AR = 11,211.5 USDT
9000 AR = 112,115.06 USDT
90000 AR = 1,121,150.6 USDT

Arix

交流 交易对 价格 成交量24小时
FinexBox AR/USDT $0.6058 $405.86
BW.com AR/USDT $0.0702 $0
LBank AR/USDT $0.3103 $0
FinexBox AR/USDT $0 $0