• Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange
$1.12T
总市值
$70.18B
总容积
39.61%
比特币(BTC)主导
  • Trade Pi
  • Trade
  • Exchange

AGI 到 XOR 的汇率-一个 SoraSingularityNET

0.0030332376267271
  • BTC 0.000024
  • ETH 0.0003
成交量24小时
$21.08

agi 至 xor 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Polkaswap AGI/XOR $0.01388 $20.04

AGI/XOR 汇率总览

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
SingularityNET agi $0.5437 24.0977% $0.5981 $0.4229 $395.02M
Sora xor $3.95 -2.7593% $4.21 $3.87 $610.48K

卖 1 AGI 你得到 0.0030332376267271 Sora xor.

SingularityNET 2018年1月28日 有最高的价格,当时交易在 $0.9502 的历史新高。

从那时起,1836 天已经过去了,现在价格是最大值的 33.60%.

基于表数据,该 AGI 对 XOR 交换量是 $21.08.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 SingularityNET/Sora.

问答

什么是电流 AGI 至 XOR 汇率?

现在,该 AGI/XOR 汇率是 0.0030332376267271.

什么一直 SingularityNET 至 Sora 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 SingularityNET 至 Sora 交换量是 $21.08.

我怎么能计算的金额 XOR? / 我如何转换我的 SingularityNET 至 Sora?

你可以计算/转换。XOR 从 SingularityNET 至 Sora 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

AGI兑换XOR转换表

AGI XOR
2 AGI = 0.006 XOR
3 AGI = 0.009 XOR
6 AGI = 0.01 XOR
9 AGI = 0.02 XOR
20 AGI = 0.06 XOR
40 AGI = 0.1 XOR
50 AGI = 0.1 XOR
200 AGI = 0.6 XOR
400 AGI = 1.2 XOR
4000 AGI = 12.1 XOR
40000 AGI = 121.3 XOR
400000 AGI = 1,213.2 XOR
4000000 AGI = 12,132.9 XOR